ἀπαγορεύσατε


ἀπαγορεύσατε
ἀπαγορεύω
forbid
aor imperat act 2nd pl
ἀ̱παγορεύσατε , ἀπαγορεύω
forbid
aor ind act 2nd pl (doric aeolic)
ἀπαγορεύω
forbid
aor imperat act 2nd pl
ἀπᾱγορεύσατε , ἀπαγορεύω
forbid
aor ind act 2nd pl (doric aeolic)
ἀπαγορεύω
forbid
aor ind act 2nd pl (homeric ionic)
ἀπαγορεύω
forbid
aor ind act 2nd pl (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.